Videoukážky základných funkcií slovníkov Lingea Lexicon 5

(po kliknutí na riadok sa prehrá videoprezentácia opísanej funkcie)

1) Čo a kde nájdeme v slovníku (použitie viacerých slovníkov v jednom programe, nájdenie slova v obsahu iných hesiel v slovníku, príbuzné slová, netreba prepínať smer prekladu ap.)

2) Prehratie nahovorenej výslovnosti

3) Vyhľadanie hesla:

4) Tabuľky tvaroslovia (časovanie slov, tvary slova v jednotlivých časoch, množné číslo)

5) Slovník Použitie slov

6) Prehľad gramatiky (vrátane. vyhľadávania)

7) Učenie sa a skúšanie slovíčok

8) Vytvorenie vlastnej témy (napr. lekcie slovíčok z učebnice pre režim učenia sa a skúšania)

9) Doplnenie vlastných hesiel a poznámok k heslu do slovníka