Rečové technológie

Rečové technólogie sa v poslednom čase masívne nasadzujú nielen pri riešení problémov riešených predtým výhradne človekom, kde dochádza k obrovskej úspore nákladov, ale často aj v prípadoch, keď ich nasadenie prinesie len zvýšenie používateľského komfortu a teda konkurenčnú výhodu. Z futuristických predstáv sa stávajú užitoční pomocníci pri ovládaní mobilných zariadení, výučbe, spracovaní hlasového záznamu alebo vyhľadávaní v multimediálnom obsahu.

Spolu so svojimi partnermi ponúka Lingea s.r.o. riešenia aj z tejto oblasti. Zameriavame sa hlavne na výučbu a efektívne spracovanie textu s využitím rečových technológií. Podrobnosti k jednotlivým riešeniam nájdete v ďalších častiach menu.