Prekladové nástroje

V posledných niekoľkých rokoch pokročil náš interný vývoj v tejto oblasti natoľko, že sme schopní ponúkať pokročilé riešenia aj v oblasti prekladu. Predtým sme prekladové technológie používali len interne pri prekladoch do češtiny, čo nám umožnilo rýchlejšie a lacnejšie pripraviť potrebné tituly aj sprievodné marketingové dokumenty, zrýchliť expanziu a etablovať sa v ďalších krajinách. Teraz začíname tieto možnosti používať aj pri komerčných prekladoch, čo nám súčasne prináša potrebnú spätnú väzbu od prekladateľov a umožňuje ďalej zlepšovať nástroje.

Vývoj sa uberá niekoľkými smermi, každý z nich má svoje opodstatnenie a uplatnenie. Podrobnosti nájdete v ďalších častiach menu.