Precvičovanie výslovnosti

 

Precvičovanie výslovnosti bolo donedávna oblasťou pri výučbe jazykov, v ktorej bol lektor pre žiaka nenahraditeľný ako vzor správnej výslovnosti a zdroj rád, ako výslovnosť zlepšiť.

Správnu výslovnosť sa síce darilo suplovať nahrávkami rodených hovoriacich, stále však chýbala spätná väzba. 

Až rozpoznávanie reči s grafickým zobrazením zvuku a zvýraznením hraníc jednotlivých foném umožnilo získať spätnú vazbu aj žiakovi, ktorý nemá k dispozícii lektora a ktorého ucho ešte nie je úplne vycvičené na vnímanie jemných nuáns výslovnosti študovaného jazyka. Ako vzor opäť slúži nahrávka rodeného hovoriaceho, ale tentokrát sa nielen prehráva, ale aj zobrazuje ako graf s kurzorom vyznačujúcim práve prehrávané miesto. Podobný graf sa vygeneruje i z výslovnosti študenta a tak je umožné porovnanie vzájomne si zodpovedajúcich častí grafu a nájdenie odchýlok vo výslovnosti. Na grafe možno potom často pozorovať rozdiely medzi časťami, ktoré študent pôvodne vnímal ako podobné. Ďalšie prehratie so sústredením sa na dané miesto umožní uvedomiť si rozdiel medzi vzorovou a študentovou výslovnosťou.

 

Jazyková časť

Jadrom tejto technológie je rozpoznávač reči, ktorý sa snaží interpretovať rozpoznávaný zvuk podľa zadaného prepisu. Hľadá časti najpodobnejšie fonémam z prepisu a označuje ich hranice.

Programové riešenie

Rozpoznávač je hárdverovo najnáročnejšia časť technológie, spravidla beží na dedikovanom serveri alebo serveroch. V aplikácii je integrované zobrazenie grafu s vyznačenými hranicami foném, animácia jeho prehrávania a komunikácia s rozpoznávacím serverom.

Dostupné funkcie

Rozpoznávací server

Aplikačná časť

Operačné systémy

Implementácia aplikačnej časti je dostupná pre Windows, Linux, iOS a Android, rozpoznávač je dostupný pre Linux.