Inštalácia a aktivácia produktov

Ďakujeme vám, že ste sa rozhodli používať elektronický slovník od firmy Lingea s.r.o.

INŠTALÁCIA

Postup inštalácie závisí od používaného operačného systému a tiež od toho, či využijete niektorý archív stiahnutý z nášho Aktivačného centra, alebo máte instalačné CD.

 Pre OS Windows.
 Archív po stiahnutí dekomprimujte a spustite súbor setup.exe
 Zobrazí sa úvodná obrazovka inštalácie.

 Pre OS Windows.
 Samorozbaľovací archív. Po stiahnutí spustíte inštaláciu dvojklikom. 
 Archív sa sám rozbalí do dočasného adresára a spustí setup.exe.

 Pre OS Windows, Linux a Mac OS X.
 Súbor po stiahnutí dekomprimujte, a buď napáľte na CD/DVD médium, 
 alebo pripojte ako virtuálne CD. V MAC OS X stačí 2x kliknúť.

Po vložení inštalačného CD do mechaniky vášho počítača sa inštalačný program v systéme MS Windows spustí sám. Ak sa tak nestane, môžete sami spustiť z CD program Setup.exe.
V systéme Linux začnete inštaláciu spustením skriptu setup z koreňového adresára CD.
V systéme Apple Mac OS X spustíte inštaláciu poklikaním na Setup.app.

Ďalej postupujte podľa jednoduchých a zrozumiteľných pokynov sprievodcu inštaláciou.

Centrum sťahovania produktov a aktivácie
Pokiaľ ešte nemáte zaregistrovaný účet, odporúčame vám jeho zriadenie. Založením účtu získate bezplatnú technickú podporu a zľavy pri nákupe ďalších elektronických a knižných titulov. Adresa je www.lingea.eu/act. Účet si založíte na hlavnej stránke kliknutím na tlačidlo NOVÝ ÚČET, po registrácii vám na zadanú e-mailovú adresu príde potvrdzujúca správa s prihlasovacími údajmi. Registráciu dokončíte kliknutím na aktívny odkaz v správe. Po prihlásení si v sekcii NA STIAHNUTIE môžete stiahnuť elektronické produkty Lingea a máte 30 dní na ich vyskúšanie. Na svojom účte budete mať prehľad o všetkých vašich aktiváciách. 

AKTIVÁCIA

Produkt je potrebné aktivovať do 30 dní od inštalácie! 

Ponúkame dva typy aktivácie - automatickú a manuálnu. Odporúčame použiť automatickú aktiváciu, ktorá je jednoduchšia a rýchlejšia. Pre tento typ aktivácie je potrebné pripojenie na internet. Manuálna aktivácia vám umožní aktivovať produkt v prípadoch, keď pripojenie na internet nemáte. Poslúži tiež v situáciách, keď už máte platný aktivačný kľúč, alebo potrebujete vygenerovať nový aktivačný kľúč.

Aktiváciu vykonáte pomocou Lingea Update Center (LUC). V systéme MS Windows sa ikona LUC zobrazí po inštalácii vpravo dolu vedľa hodín na systémovej lište Windows, ponuka funkcií [1] sa zobrazí po kliknutí pravým tlačidlom myši na túto ikonu. LUC je možné zapnúť aj ručne pomocou zástupcu v systémovej ponuke Start. V systéme Linux spustíte LUC skriptom lucgui v adresári, kam ste nainštalovali Lexicon. V systéme MAC OS X kliknite pravým tlačidlom na Applications/Lingea Lexicon 5.app a vyberte Show Package Contents, priečinok Contents/Resources/syst/ a tu spustíte aplikáciu Aktivace.app

 

 

 

 

 

 

 

 

[1] Ponuka funkcií LUC.

1. V LUC zvoľte Aktivácia produktu
2. Pripravte si produktový kľúč. Ten nájdete na obale CD, alebo vám bol zaslaný elektronicky. Poznáte ho tak, že obsahuje iba jednu pomlčku, veľké písmená a číslice.
3. Vyberte typ aktivácie - automatickú alebo manuálnu.

 
                                                                                           
                                                                                         
[2] Aktivačné okno LUC - výber typu aktivácie.
 

1. Automatická aktivácia

Vyberte zo zoznamu [3] produkt, ktorý chcete aktivovať, zadajte jeho produktový kľúč. Ďalej si vyberte jeden z ponúkaných spôsobov aktivácie: pomocou účtu v aktivačnom centre (odporúčame) alebo anonymne.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [3] Aktivačné okno LUC - zoznam produktov je hore  

Anonymná aktivácia sa vykoná bez nutnosti mať založený účet v Centre sťahovania produktov a aktivácie. Je však potrebné zadať platnú e-mailovú adresu. Aktiváciu dokončíte stlačením tlačidla Aktivovať. Na zadaný email bude doručená potvrdzujúca správa obsahujúca váš aktivačný kľúč. Bezpečne si ho uložte alebo vytlačte. Záznam o aktivácii produktu vrátane oboch kľúčov sa automaticky zapíše do vášho účtu v Centre sťahovania produktov a aktivácie, v prípade ak ho máte založený. Je užitočné mať kedykoľvek k dispozícii prehľad zakúpených produktov a celú históriu aktivácioe.

Poznámka: Ak sa Vám pri automatickej aktivácii zobrazí hlásenie "Nedá sa spojiť s aktualizačným serverom", deaktivujte na dobu aktivácie antivírus, alebo vykonajte aktiváciu manuálne. 

 

2. Manuálna aktivácia

V tomto prípade budete potrebovať tri kľúče - produktový, registračný a aktivačný. 

Vyberte si zo zoznamu produkt, ktorý chcete aktivovať, zadajte jeho produktový kľúč. Ďalej zaškrtnite voľbu Chcem získať nový aktivačný kľúč a vyberte si spôsob jeho doručenia. Po stlačení tlačidla ďalej sa zobrazí registračný kľúč. Kľúč si uložte alebo vytlačte (pomocou ikon diskety a tlačiarne).

 

 

[4] Aktivačné okno LUC – manuálna aktivácia, výber produktu

Pre dokončenie aktivácie je potrebné získať tretí údaj - aktivačný kľúč. Ak ste pripojení k internetu a máte účet v Centre sťahovania produktov a aktivácie, prihláste sa. Na hornej lište vyberte možnosť Aktivačný kľúč. Vložte Registračný kľúč, kliknutím na tlačidlo Aktivačný kľúč sa vygeneruje aktivačný kľúč.

 

[5] Aktivačné okno LUC – manuálna aktivácia

Aktiváciu opäť dokončíte pomocou Lingea Update Center (LUC). V úvodnom okne zvoľte typ Manuálna aktivácia. V nasledujúcom dialógu vyberte v zozname príslušný produkt, vložte produktový kľúč, zvoľte možnosť Mám funkčný aktivačný kľúč. Získaný aktivačný kľúč skopírujte na príslušný riadok (označením myši a stlačením klávesových skratiek Ctrl+C a Ctrl+V). Následne stačte tlačidlo Aktivovať.

 

POMOCNÍK

Podrobného pomocníka aplikácie môžete zobraziť stlačením klávesy F1 alebo kliknutím na tlačidlo s ikonou otáznika. Pomocník k jednotlivým dialógom sa zobrazí po stlačení kláves Ctrl+F1 a kliknutí na oblasť, o ktorej chcete zistiť viac informácií.

Technickú podporu poskytujeme len registrovaným používateľom, pri kontakte preto, prosím, vždy uvádzajte názov svojho účtu v Aktivačnom centre.