Nemecký veľký slovník

Nemecký veľký slovník

Najväčší súčasný jednozväzkový obojstranný slovník. 115 000 hesiel a 345 000 prekladov. Určený všetkým vážnym záujemcom o nemčinu – od študentov po učiteľov a prekladateľov. Aktuálne vypredané.

Vydanie: 2., 2011 | Strán: 1568 | Formát: 234x165 mm | ISBN: 978-80-89323-69-2
Väzba: šitá, pevný obal, matné lamino | Ebook formát: | Dostupnosť: skladom
Systém: šitá, pevný obal, matné lamino | ISBN: 978-80-89323-69-2
Balenie: 1568 234x165 mm | Dostupnosť: skladom
cena: 59.00
Obsah
  • 115 000 hesiel
  • 76 000 príkladov, idiómov a fráz
  • 345 000 prekladov
Hlavné vlastnosti
  • Najväčší jednozväzkový obojstranný slovník
  • Aktuálna slovná zásoba verne odrážajúca súčasný písaný aj hovorený jazyk
  • Množstvo termínov z ekonomiky, práva, vedy a techniky
  • Slovník skratiek
  • Porovnávacia tabuľka rakúskej a štandardnej nemčiny
  • Dvojfarebná tlač pre lepšiu prehľadnosť hesiel
  • Vložené DVD obsahuje plné verzie piatich nemecko-slovenských slovnikov Lexicon 5, môžete ich používať mesiac zdarma
Ukážky
Nemecký veľký slovník Nemecký veľký slovník Nemecký veľký slovník Nemecký veľký slovník Nemecký veľký slovník Nemecký veľký slovník
Odporúčame
Podrobnejšie informácie

Druhé, rozšírené vydanie veľkého nemecko-slovenského a slovensko-nemeckého slovníka. Ide o pôvodné autorské dielo snažiace sa čo najvernejšie zachytiť súčasný písaný aj hovorený jazyk. Napriek všeobecnému zameraniu obsahuje aj terminológiu z oblasti ekonomiky, práva, vedy a techniky.

V súčasnosti ide o jediný priebežne aktualizovaný prekladový slovník tohto rozsahu. Keďže vieme, ako rýchlo sa v dnešnej dobe mení a obohacuje slovná zásoba, považujeme za nutnosť neustále dopĺňať a aktualizovať obsah nášho slovníka. Používateľovi tak chceme poskytnúť čo najaktuálnejšiu a najpraktickejšiu slovnú zásobu slovenčiny aj nemčiny. Naším cieľom je, aby ste v slovníku našli  hlavne heslá, významy, frázy a idiómy, ktoré sa dnes skutočne používajú, no napriek tomu sa v iných súčasných slovníkoch často vôbec nevyskytujú.

V našom slovníku nájdete teraz ďalšie nové heslá a aktuálne ustálené slovné spojenia. Na slovenskej strane napr. antivirák, bezletová zóna, blogovať, elektroodpad, esemeskovať, fulltextový vyhľadávač, googliť, multifokálne šošovky, outdoorové aktivity, prezvoniť, vygoogliť atď. Na nemeckej strane - Abwrackprämie, Chatter, Konzi, Laserpatrone, Lieferkette, Promi, Selbstmordattentäter, telen, Umweltprämie, upgraden, zugetackert atď.

Okrem toho pribudol v slovníku zoznam niekoľko tisíc frekventovaných nemeckých skratiek a rozsiahla porovnávacia tabuľka rozdielov medzi štandardnou a rakúskou nemčinou.

Pri práci na nemeckej časti slovníka sme vychádzali z najnovších nemeckých výkladových slovníkov renomovaných nakladateľstiev, ako Duden, Langenscheidt, Bertelsmann, Pons, zo špeciálnych idiomatických a frazeologických slovníkov, odborných slovníkov, ale aj z vlastných korpusových zdrojov a internetu.  

Slovenská časť vychádza z vlastného rozsiahleho slovníka slovenčiny, ktorý priebežne aktualizujeme a neustále rozširujeme. Tento slovník tvorí zjednocujúci základ všetkých našich prekladových slovníkov, ktoré vydávame v knižnej aj elektronickej podobe od roku 2005. Obsahuje súčasnú, frekvenčne usporiadanú slovnú zásobu, nechýbajú ani najnovšie technické, ekonomické a právnické termíny odrážajúce technologický pokrok začiatku nového tisícročia či začlenenie našej krajiny do Európskej únie.

Okrem písaného jazyka sme sa snažili vystihnúť aj bežne používaný hovorený jazyk. V slovníku preto nájdete celú škálu hovorových, slangových, či dokonca vulgárnych výrazov.

Nemalé úsilie sme venovali príprave nástrojov, ktoré umožňujú pracovať s rôznymi lexikálnymi zdrojmi, vrátane korpusov, či kontrolovať obsahovú a formálnu konzistenciu spracovaných hesiel. Napriek tomu, že na tvorbe slovníka sa podieľalo vyše desať autorov, všetky heslá sú spracované podľa rovnakých zásad a dodržiavajú rovnakú štruktúru. Pri korektúrach nám veľmi pomohli vlastné morfologické slovníky, obohatené v porovnaní s bežnými korektormi preklepov o odborné, hovorové i nespisovné slová.

Veríme, že výsledkom našej práce je skutočne praktický slovník, ktorého kvality ocenia všetci, ktorí pracujú s cudzím jazykom a chcú mať k dispozícii aktuálnu slovnú zásobu v čo najširšom rozsahu.