Jazykové nástroje Lingea

Pod pojmom jazykový nástroj si môžete predstaviť sofistikované softvérové riešenia založené na znalosti prirodzeného jazyka. Ide o užitočné komponenty, ktoré rozšitujú možnosti a zvyšujú kvalitu aplikácií, ako sú vyhľadávače, internetové obchody, reklamné nástroje, textové editory, redakčné systémy, OCR systémy, knižničné a informačné systémy ap.

V súčasnosti ponúkame širokú škálu jazykových nástrojov od automatického delenia slov cez korektor pravopisu až po lemmatizáciu (zisťovanie základných tvarov slov) a analýzu vety, to všetko pre viac než 20 jazykov. Spracovanie je precízne, slovná zásoba priebežne aktualizovaná. Nachádzajú preto široké využitie v rade aplikácií v mnohých krajinách.

Prehľad jazykových nástrojov

Jazyk Korektor 
preklepov

Fulltextové
vyhľadávanie

Delenie
slov

Slovník 
synoným

Mäkčene
a dĺžne

Oslovenie 
v listoch

Rozpoznanie
jazyka

anglický
bulharský
český
estónsky
fínsky
francúzsky
frízsky
grécky
holandský
chorvátsky
indonézsky
japonský
katalánsky
latinský
litovský
lotyšský
maďarský
nemecký
nórsky
poľský
portugalský
rumunský
ruský
slovenský
slovinský
srbský
španielsky
švédsky
taliansky
turecký
ukrajinský

Poznámky: Polia označené písmenom x znamenajú, že uvedený nástroj nemá v danom jazyku význam. (*) V ruštine síce neexistujú mäkčene a dĺžne, často sa však namiesto е píše ё. Komponent teda dopĺňa ё tam, kde taká možnosť existuje.

Programové riešenie

Veľkou výhodou je jednotné spracovanie všetkých jazykov a jedno aplikačné rozhranie. Ak budete chcieť v budúcnosti rozšíriť službu alebo ponuku o ďalšie jazyky, stačí nainštalovať príslušný dátový súbor.

Operačné systémy

Programovacie jazyky

Na uľahčenie využitia z populárnych programovacích jazykov sú k dispozícii implementácie dovoľujúce využitie priamo z týchto jazykov, s rozhraním zodpovedajúcim zvyklostiam v týchto programovacích jazykoch. Ide najmä o:

Hardvér

Naše jazykové nástroje je možné vďaka efektívnej a platformovo nezávislej implementácii používať od serverov cez desktopy až po mobilné prístroje. Môže ísť o 32-bitové i 64-bitové, little endian aj big endian systémy (napr. Intel x86, AMD x64, PowerPC, ARM).

Množina podporovaných programovacích jazykov, operačných systémov i hardvérových platforiem sa neustále rozrastá podľa potrieb, takže ani v prípade, že ste tu svoju platformu nenašli, neváhajte nás kontaktovať.