Grécko-slovenský slovník - Helena Panczová

Grécko-slovenský slovník - Helena Panczová

Slovník obsahuje vyše 32 000 hesiel. Zahŕňa slovnú zásobu v rozsahu, ktorý môže uspokojiť základné potreby študentov klasickej filológie, teológie (odbory biblistika a patrológia) a filozofie.

Vydanie: 1., 2012 | Strán: 1328 | Formát: 234x165 mm | ISBN: 978-80-8145-021-1
Väzba: šitá, pevný obal, matné lamino | Ebook formát: | Dostupnosť: skladom
Systém: šitá, pevný obal, matné lamino | ISBN: 978-80-8145-021-1
Balenie: 1328 234x165 mm | Dostupnosť: skladom
cena: 49.90
Obsah
  • 32 000 hesiel
  • prvý slovník starej gréčtiny zachytávajúci slovnú zásobu od Homéra až po kresťanských spisovateľov neskorej antiky
  • heslá s významami, štandardnými gramatickými údajmi, etymológiou a jeho výskytom v rôznych obdobiach
  • obsahuje krátky prehľad dejín gréckeho jazyka
  • slovník pre študentov starej gréčtiny a širšiu odbornú verejnosť
Hlavné vlastnosti
Ukážky
Grécko-slovenský slovník - Helena Panczová Grécko-slovenský slovník - Helena Panczová Grécko-slovenský slovník - Helena Panczová Grécko-slovenský slovník - Helena Panczová Grécko-slovenský slovník - Helena Panczová Grécko-slovenský slovník - Helena Panczová
Odporúčame
Podrobnejšie informácie

Slovník obsahuje vyše 32 000 hesiel. Zahŕňa slovnú zásobu v€ rozsahu, ktorý môže uspokojiť základné potreby študentov klasickej filológie, teológie (odbory biblistika a patrológia) a filozofie.

 Slovník obsahuje:

1. úplnú slovnú zásobu Homéra,

2. výber z ostatných básnikov (epikov, lyrikov i dramatikov), Herodota, prozaikov attického obdobia, vrátane filozofov Platóna a Aristotela, čiastočne aj predsokratikov,

3. slovnú zásobu helenistického obdobia (úplný Nový zákon vrátane textových variantov, čiastočne Septuaginta a ostatní autori tohto obdobia),

4. výber slovnej zásoby autorov rímskeho obdobia, predovšetkým starokresťanských spisovateľov (od apoštolských otcov, cez apologétov a veľkých cirkevných otcov, po Jána z €Damasku),

5. niektoré základné teologické pojmy.