Najčastejšie otázky - FAQ

V prehliadači Chrome nefunguje on-line portál slovniky.lingea.sk

Vymažte medzipamäť a súbory cookie.
Spustite Chrome a stlačte Ctrl+Shift+Del. Zaškrtnite cookies a cache a vymažte. Do menu sa tiež dostanete cez ikonu možností Další(vpravo hore, Customize and Control Google Chrom), vyberte Ďalšie nástroje (More tools) a kliknite na Vymazať údaje o prehliadaní (Clear browsing data). 

1. Po inštalácii nového operačného systému Windows 10 nefunguje slovník.

Nainštalujte si slovník ešte raz. Použite aktuálnu verziu Lexiconu (ver. 5.1.0.5), ktorú nájdete v Centre sťahovania produktov a aktivácie. Po prihlásení sa na účet sú všetky slovníky dostupné v sekcii NA STIAHNUTIE, odporúčame sťahovať ZIP súbory. Po dokončení inštalácie slovník aktivujte, najlepšie pomocou automatickej aktivácie, ktorá je jednoduchšia ako tá manuálna. Pre aktiváciu použite produktový kľúč, ktorý ste získali zakúpením slovníka. Tu nájdete podrobný postup aktivácie. Ak preinštalovanie aplikácie nepomôže, obráťte sa na technickú podporu na tel.č: 02 / 529 24 116 alebo mailom na info@lingea.sk.

2. Nefunguje mi slovník.

Pri riešení konkrétnych situácií (slovník nefunguje, nezobrazuje sa prekladový slovník) overte, či máte nainštalovanú najnovšiu verziu Lexiconu 5 (ver. 5.1.0.5, k dispozícii na stiahnutie v Centre sťahovania produktov a aktivácie, po prihlásení sa na účet choďte do sekcie NA STIAHNUTIE, doporučujeme sťahovať ZIP súbory). Ďalej je dôležité, čo vám v slovníku hlási okno System information. V Lexicone kliknite vpravo hore na modré informačné " i " a potom v okne O programe vpravo hore ešte na zelené informačné " i ".

 

                 

 

System information hlási OK 1:
Všetko je v poriadku. Máte nainštalovaný a aktivovaný príslušný slovník.

System information hlási Trial xx:
Máte stiahnutú plnú verziu slovníka, ktorý ešte nie je aktivovaný. Bude fungovať ešte xx dní. 

System information hlási Error 14:
Táto chyba znamená, že kľúč nesedí hardvérovo (môže to súvisieť s výmenou základnej dosky, preinštalovaním Windows, aktualizáciou Biosu ap.). Zmažte súbor lg_keys.dat (zvyčajne v C:\Program Files (x86)\Lingea\Lexicon5\data\) a vykonajte opätovnú inštaláciu a aktiváciu najnovšej verzie Lexiconu. Stiahnete ju tu.

System information hlási Error 15:
Vypršala 30 dňová trial verzia, slovník nie je správne aktivovaný. Aktivujte slovník pomocou produktového kľúča. Aktiváciu vykonáte cez rozhranie Lingea Update Center (LUC), ikona LUC sa zobrazuje na systémovej lište Windows vpravo dole vedľa hodín. Aktiváciu môžete prípadne spustiť z C:\Program Files (x86)\Common Files\Lingea Shared\aktivace. Podrobný postup aktivácie nájdete tu.

System information hlási Error 16:
Vymažte súbor lg_keys.dat (štandardne v C:\Program Files (x86)\Lingea\Lexicon5\data\) a vykonajte opätovnú inštaláciu a aktiváciu najnovšej verzie Lexiconu. Stiahnete ju tu.

System information hlási Error 22-XX:
Problém v registroch, vymažte súbor lg_keys.dat (štandardne v C:\Program Files (x86)\Lingea\Lexicon5\data\) a vykonajte opätovnú inštaláciu a aktiváciu najnovšej verzie Lexiconu. Stiahnete ju tu.

Tu nájdete ďalšie rady a postupy pre ďalšie operačné systémy Linux, Mac OS X.

3. Problémy pri aktivácii

Pri Automatickej aktivácii aplikácia hlási Nedá sa spojiť s aktualizačným serverom:
Hlásenie súvisí s nastavením antivírusu, malo by stačiť, keď pred aktiváciou vypnete antivírus. Možná je aj Manuálna aktivácia (podrobný postup tu.)

Grafické rozhranie slovníka po vyplnení údajov a kliknutí na tlačidlo Aktivovať hlási chybu: 

 
Not found. The reguested URL /act/free_user_reg.asp was not found on this server.
Problém bude súvisieť s presunom Aktivačného centra na nový server, takže si, prosím, na www.lingea.eu/act (po prihlásení sa na účet sú slovníky dostupné v sekcii NA STIAHNUTIE, doporučujeme sťahovať ZIP súbory) stiahnite a nainštalujte aktuálnu verziu Lexiconu (ver. 5.1.0.5), potom aktivácia mala ísť dokončiť. Existujúci slovník najprvv odinštalujte.
Druhá možnosť je, že slovník aktivujete cez Manuálny typ aktivácie, podrobnejší postup nájdete tu.

Aplikácia hlási Produktový kľúč je neplatný:
Skontrolujte, či máte v poli Vyberte produkt vybraný príslušný titul a či produktový kľúč zadávate v správnom tvare.

Aplikácia hlási prekročený počet aktivácií:
Napíšte nám Váš login do Aktivačného centra alebo príslušný produktový kľúč a my vám počet aktivácií vynulujeme.

4. Problémy so zobrazovaním hesiel

Po nainštalovaní angličtiny a nemčiny je dostupný len jeden jazyk.

 

Problém odstránite tak, že v menu Slovníky zvolíte položku Nastavenia, v ľavej časti dialógu postupne označíte a klávesou Odstrániť vymažte všetky dostupné slovníkové sady. Po ukončení okna pomocou OK, Lexicon slovníkové sady automaticky znova založí. Problému sa dá nabudúce vyhnúť tak, že slovníky nainštalujete priamo po sebe, bez spustenia Lexiconu.

Nezobrazuje sa prekladový slovník. Okno System information je prázdne. Nezobrazujú sa všetky nainštalované moduly.
Vymažte súbor lg_keys.dat v C:\Users\<používateľ>\AppData\Local\VirtualStore\Program Files (x86)\Lingea\Lexicon5\data\lg_keys.dat.
Ak sa Vám adresár AppData nezobrazuje, nastavte si vo svojom systéme zobrazenie skrytých položiek. 

5. Próblemy s výslovnosťou

Nefunguje výslovnosť hesiel.
Skontrolujte, či máte funkčné reproduktory a nastavenú dostatočnú hlasitosť. Ak je to v poriadku, v Lexicone v menu Slovníky vyberte položku Nastavenia, v ľavej časti dialógu postupne označte a klávesou Odstrániť vymažte všetky dostupné slovníkové sady. Potvrďte OK a reštartujte Lexicon. Po novom spustení otestujte výslovnosť.

Po zobrazení hesla nedôjde k automatickému prehrávaniu hesla.
Ak je po vyhľadaní hesla repráčik pre prehrávanie výslovnosti žltý, aktivujte v Lexicone položku Vyslovovať každé zobrazené heslo. Dialóg Možnosti programu sa zobrazí po kliknutí na ikonu kľúča, vyberte kartu Systém. V opačnom prípade je nutné slovníky preinštalovať s tým, že v okne Typ inštalácie vyberiete Úplná (vrátane súboru s výslovnosťou). Najprv ale odinštalujte existujúcu verziu.

2. Nedarí sa mi aktivovať slovník.
Môže ísť o problém v internetovom pripojení v interakcii s antivírusovým programom, alebo bol vyčerpaný povolený počet aktivácií, prípadne ide len o chybu v aktivačnom kóde (preklep pri opisovaní). Podrobnosti a rady ku všetkým situáciám nájdete tu. Skontrolujte, či máte funkčné reproduktory a nastavenú dostatočnú hlasitosť. Ak je tu všetko v poriadku, v Lexicone v menu Slovníky vyberte položku Nastavenia, v ľavej časti dialógu postupne označte a klávesom Odstrániť zmažte všetky dostupné slovníkové sady. Potvrďte OK a reštartujte Lexicon. Po novom spustení otestujte výslovnosť.

3. Je možné vyskúšať demoverziu slovníka?

Áno, demoverziu ľubovoľného slovníka si môžete stiahnuť priamo z centra sťahovania na www.lingea.eu/act. Slovníky sa dajú vyhľadávať podľa jazyka a typu aplikácie, na stiahnutie sú k dispozícii v archívoch (.zip, .exe, .iso) Po dekomprimácii (rozbalení) nainštalujte slovník pomocou setup.exe. Aplikáciu spustíte pomocou zástupcu alebo priamo pomocou súboru Lexicon.exe. Ide o plnú verziu funkčnú 30 dní od inštalácie. Aktuálny počet dní hlási okno System information (v Lexicone kliknite vpravo hore na modré informačné "i", a potom v okne O programe vpravo hore ešte na zelené informačné "i") v podobe Trial xxkde xx je počet dní, počas ktorých bude slovník ešte fungovať.
 

4. Môžem si nainštalovať slovník aj na druhý počítač? 
Áno, v rámci jednej licencie môžete mať slovník nainštalovaný na dvoch svojich počítačoch (napr. stolný PC a notebook).

5. Fungujú slovníky aj na počítačovej sieti? Ako prebieha inštalácia?
Slovníky Lingea Lexicon 5 sa dajú používať aj v sieti, vtedy sú aplikácia aj dáta slovníkov nainštalované na serveri a používateľské stanice z neho slovníky len spúšťajú. Na inštaláciu na klientských PC možno použiť tzv. sieťovú inštaláciu alebo bezobslužný program, čo je skript, ktorý sa vloží do štartovacieho profilu klientského PC (pri spustení zapíše potrebné informácie do registrov a nainštaluje napr. zástupcu aplikácie). 
Inštalácia slovníkov na server:
Jednotlivé slovníky nainštalujte postupne do zdieľaného adresára na server, v okne inštalácie zvoľte typ Inštalácia na server.
Do podadresára data/ nakopírujte nami zaslaný aktivačný kľúč, ktorý sprístupní zakúpené varianty slovníkov.
Inštalácia na klientské stanice:
Inštalácia sa vykonáva spustením programu netinst.exe na klientskom PC. Program sa štandardne nachádza na serveri v podadresári syst/Netinst.exe zaregistruje stanicu na serveri, pripojí všetky slovníky, nainštaluje dostupné pluginy a vytvorí zástupcu na Ploche aj v ponuke Štart.

6. Kde nájdem informácie o tvarosloví daného hesla (napr. minulýbudúci či priebehový čas)?
Tvaroslovné tabuľky vyhľadaného hesla zobrazíte stlačením klávesu F7 alebo kliknutím na ikonu s kľúčikom (vpravo od hesla alebo dole na lište). Ak je táto položka menu neaktívna (sivá), dané heslo tvaroslovnú tabuľku nemá. Tabuľky tvaroslovia obsahujú prehľad všetkých morfologicky príbuzných tvarov daného slova. Zistíte, ako sa dané sloveso časuje, ako sa podstatné či prídavné meno skloňuje alebo ako sa správne stupňujú príslovky. Dozviete sa aj názvy jednotlivých časov, typ zámen a čísloviek. Pri slovesách sú uvedené celé tvary v zadanom čase a spôsobe vrátane osobných zámen a prípadných pomocných slovies.

7. Aký je rozdiel medzi heslom, významom a prekladom?

Preložené heslo môže mať niekoľko významov  (napr. run preložené v zmysle 1. bežať 5. ponáhľať sa...) a jednotlivé významy (napr. hesla run) môžu mať niekoľko prekladov (napr. v prvom význame má heslo run tri preklady - bežať, utekať, trieliť). Významy sú radené podľa frekvencie. 

V okne s prekladmi hesla nájdete aj výslovnosť, morfologické informácie a príklady. Okrem nich sa v záložkách (kartách) zobrazujú aj odvodené slová, ktoré s heslom súvisia:   
  - Významy: synonymá a antonymá, tematické okruhy (lekcie)
  - Tvary: odvodené slová (predpony, prípony, frázové slovesá)
  - Kolokácie: zloženiny či slovné spojenia
  - Okolie: abecedné okolie hesla
Spôsob zobrazenia zoznamov týchto príbuzných slov sa dá nastaviť v dialógovom okne Možnosti programu (ikona kľúča vpravo hore) - Odkazy. 

8. Akú odbornú slovnú zásobu nájdem v Lexicone?
Lexicon obsahuje množstvo odborných termínov a fráz, ich počet závisí od toho, ktorú verziu slovníka máte. Najbohatšiu slovnú zásobu má slovník Platinum, ďalej sú k dispozícii aj slovníky odborné (ekonomický, technický), ktoré sa špeciálne zameriavajú na slovnú zásobu, zvraty a slovné spojenia z daného oboru. Odborné termíny sú označené pomocou oborových príznakov (napr. ekon., mat., výp., hud., ling. ap). Uvedené sú aj štylistické príznaky (hovor., kniž., pren. vulg. ap.). Heslá z konkrétneho odboru môžete tiež priamo zobraziť pomocou rozšíreného vyhľadávania (CTRL+G). Tabuľku používaných skratiek a ďalšie informácie nájdete tu

9.  Okne prekladov sa mi zobrazujú informácie ako Vtqqn, ... Aký majú význam? 
Jednotlivé významy nájdete v nižšie uvedenej tabuľke:
Skratka Význam Preklad
N noun = substantívum podstatné meno
Adj adjektívum prídavné meno
Pron pronomen zámeno
Num numerále číslovka
V verbum sloveso
Vt verbum tranzitívum prechodné sloveso
Vi verbum intranzitívum neprechodné sloveso
Adv adverbium príslovka
Prep prepozícia predložka
Konj konjunkcia spojka
Part partikula častica
Int interjekcia citoslovce
f feminínum ženský rod
m maskulínum mužský rod
n neutrum stredný rod
inv invariant nesklonný tvar slova
qqn quelqu'un (nie)kto (vo valenciách)
qqch quelque chose (nie)čo (vo valenciách)

Prehľad všetkých skratiek pre konkrétne jazyky nájdete tu: angličtinanemčinafrancúzština španielčina.

10. Inštalácia národnej klávesnice pre daný jazyk nie je možná. Môžem napriek tomu nejako vyhľadávať heslá s diakritikou?
V slovníku sa dajú vyhľadávať heslá s diakritikou bez toho, aby ste mali nainštalovanú klávesnicu s príslušným jazykom. Stačí, keď vo vyhľadávacom poli použijete na zápis znakov s diakritikou nasledujúci prepis:

Zápis Opis Pre znaky
\`a obrátený prízvuk nad a e i o u
\'a normálny dĺžeň nad a c e g i l n o r s u y z
\^a strieška nad a c e g h i j o s u w y
\~a vlnka nad a i n o u
\:a dve bodky nad a e i o u y
\-a čiarka nad a e i o u
\.c bodka nad c e g i z
\"c mäkčeň nad c d e l n r s t z
\"a krúžok nad a u
\+a oblúčik nad a e g i o u
\,c chvostík pod vľavo c g k l n r s t
\,a chvostík pod vpravo a e i u
\_d prečiarknutie d h l o t
\@a špeciálne a d i k n o s y (napr. a pre ligatúru 'ae', i pre ligatúru 'ij', o pre ligatúru 'oe', s pre 'ostré s' ap.)
např. kůň = k\"u\"nžltý = \"zlt\'yüber = \:uber.
pozn. Francúzske a španielske slovníky sú schopné vyhľadať heslo (na cudzojazyčnej strane) aj v prípade, že ho zadáte bez diakritiky.

11. Dá sa ovládať slovník pomocou klávesových skratiek?
Áno, kompletný zoznam skratiek nájdete v pomocníkovi programu (F1) alebo v nasledujúcej tabuľke:

CTRL + C Kopírovať text do schránky Windows
CTRL + V Vložiť text zo schránky Windows
CTRL + F Zobraziť okno vyhľadávania hesiel
CTRL + T Zobraziť okno Vlastné témy
CTRL + W Prehrať výslovnosť
CTRL + G Zobraziť okno Rozšírené vyhľadávanie
CTRL + U Zobraziť okno Používateľský slovník
CTRL + A Pridanie hesla k téme
CTRL + S Štandardné zobrazenie okna Lexiconu
CTRL + M Zobraziť okno Učenie sa
ALT + šípka doľava Späť v histórii vyhľadaných hesiel
ALT + šípka doprava Dopredu v histórii vyhľadaných hesiel
ALT + šípka nahor Predchádzajúce heslo z okna Výsledok dopytu
ALT + šípka dole Ďalšie heslo z okna Výsledok dopytu
ALT + Num 5 Prepnutie smeru prekladu (kláves NumLock nesmie svietiť)
SHIFT + šípka doľava Predchádzajúca záložka (v ľavom hornom okne odkazov)
SHIFT + šípka doprava Nasledujúca záložka (v ľavom hornom okne odkazov)
 
F1 Pomocník
F5 prepínanie aplikácie (štandard, mini, vlastné)
F6 prepínanie zobrazenia hesla (úplné, stručné, vlastné)
F7 zobrazenie tabuliek tvaroslovia
F8 výslovnosť
F9 prehľad gramatiky (ak je k dispozícii)
SHIFT + F1 Kontextový pomocník
ALT + F4 Ukončenie programu 
Ľavé tlačidlo myši Označenie textu
Pravé tlačidlo myši Zobrazenie kontextového menu
ALT + ľavé tlačidlo myši Náhľad na slovíčko

 

12. Dá sa medzi kartami Významy a Kolokácie  prepínať pomocou klávesnice? 
Pohyb po záložkách Významy, Tvary, Kolokácie, ... realizujete pomocou klávesnice tak, že podržíte kláves CTRL a potom stlačíte šípku doľava alebo doprava. Aby bolo prepínanie v danom okne funkčné, musí v ňom byť nastavený tzv. focus (aktívne zvýraznenie modrou).