Kedy použiť strojový preklad a kedy sa mu radšej vyhnúť?

Nie ste si istý, či je strojový preklad presne to, čo potrebujete? Na nasledujúcich riadkoch sa dozviete nielen o výhodách strojového prekladu, ale tiež o tom, kedy strojový preklad použiť, prípadne kedy sa mu naopak radšej vyhnúť a využiť služby profesionálneho prekladateľa.

Niekedy je všeobecné porozumenie textu všetko, čo od prekladu potrebujeme. V takom prípade predstavuje strojový preklad prijateľnú alternatívu. Ak prekladač dostane vhodné a správne dáta, dokáže sa pochváliť až s prekvapivo dobrými výsledkami. Na druhej strane sa prekladač nikdy nemôže vyrovnať prekladu od profesionálneho prekladateľa. Je preto dôležité vedieť, čo prekladač zvládne a nezvládne preložiť a kedy by sa mal použiť.

Výhody strojového prekladu

Strojový preklad umožňuje rýchle a všeobecné porozumenie prekladaného dokumentu. Ak navyše prekladač natrénujeme podľa konkrétnych potrieb našich zákazníkov, poskytuje perfektnú kombináciu rýchlych a z hľadiska nákladov úsporných prekladov. Takto špeciálne natrénovaný prekladač môže pochytiť kontext celých viet ešte pred ich samotným prekladom, čo vo výsledku prináša nielen vysokokvalitný preklad, ale takmer nie je možné rozoznať, či text prekladal ešte prekladač (stroj) alebo už prekladateľ (človek). 

Kedy použiť strojový preklad?

Strojový preklad použite, ak vám stačí získať všeobecné povedomie o prekladanom texte, napríklad pri návodoch, prezentáciách, aktualitách na sociálnych sieťach alebo diskusných fórach, prekladač je vhodný aj na preklad webového obsahu a webových stránok.

Kedy radšej použiť profesionálny preklad?

Profesionálny prekladateľ a jeho preklad je vhodný (a nutný) predovšetkým vtedy, keď chceme získať kvalitný text, ako sú zmluvy, výročné správy, lekárske alebo právne dokumentácie, tlačové správy ap.

Prekladač nikdy nemôže všetko preložiť správne z jedného veľmi jednoduchého dôvodu – vstupná veta totiž nie je jednoznačná. V každom jazyku sú viacvýznamovosti, veľa viet si vyžaduje poznať kontext, buď z predchádzajúce článku, alebo zo všeobecných znalostí. Môže dochádzať k zámene podmetu a predmetu, činného a trpného rodu, nesprávnemu pochopeniu štruktúry vety alebo významu konkrétneho slova. Veľa viet je náročné správne pochopiť a preložiť aj pre skúseného človeka, pretože zdrojová veta nemusí vždy obsahovať všetky informácie potrebné k správnemu prekladu. Väčšinu viet možno preložiť niekoľkými rôznymi spôsobmi a všetky sú správne, len niektoré sú napríklad menej vhodné v danom kontexte alebo zo štylistického hľadiska. Prekladač nemôže nahradiť súdneho prekladateľa. Prekladač je (užitočný) nástroj plniaci konkrétnu úlohu, na ktorú je pripravený.

Aké sú výhody nášho riešenia oproti konkurencii?

Lingea Translator má oproti iným dostupným prekladačom tieto výhody:

V súčasnosti poskytujeme už 18 jazykov (ako posledná zatiaľ pribudla gréčtina).

podporované jazykové směry

Aktuálnu kvalitu strojového prekladu si môžete vyskúšať na prekladac.lingea.sk alebo na translator.lingea.com. Budeme radi za spätnú väzbu, napríklad ak vám v ponuke chýba nejaký jazyk, prípadne ak zistíte, že niektorý prekladač preloží niečo zjavne nesprávne a nelogicky, ozvite sa nám a my sa na to pozrieme.

Ak zháňate firemné riešenie strojového prekladu, máte špecifické požiadavky alebo presne neviete, aké riešenie alebo aké kombinácie jazykových a rečových nástrojov sú pre vaše potreby to najlepšie, napíšte nám na multilicencie@lingea.sk, radi vám poradíme a navrhneme vhodné riešenie.